บริษัท เมทอล สเปเชียล เซอร์วิส จำกัดที่อยู่: 1314 หมู่ 8 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

E-mail sales@material-mss.com
Tel. 02-757-5886
Fax.&Tel. 02-7555-337
สายด่วน 086-980-2925, 097-131-3518